ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź
tel. + 48 609 407 470 mail: biuro@asf.net.pl

POL-ECO-SYSTEM 2015

POL-ECO-SYSTEM 2015

Szanowni Państwo!
Od tego roku nastąpiło połączenie targów POLEKO, KOMTECHNIKA, GMINA i DWORZEC w jedno nowe wydarzenie – Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM.
Targi stanowią sumę doświadczeń z poszczególnych projektów, czego potwierdzeniem jest nowa formuła oddająca w pełni ideę zrównoważonego rozwoju na różnych płaszczyznach ekologii.
Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w ekosystemie – tak w ramach nowego wydarzenia nastąpi płynne przenikanie wiedzy oraz nowych technologii, stając się inspiracją do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań z zakresu ochrony środowiska.

Firma ASF zapraszamy do Strefy Metanu

Prezentujemy i propagujemy alternatywne rozwiązania w zakresie tankowania ekologicznym i ekonomicznym paliwem CNG.

pol-eco-2015-2